Regels

Veiligheid is onze eerste prioriteit. De evenementen van Battlefield: Foam zijn actief en kunnen heel intens worden. Een ongeluk zit dan in een klein hoekje.

Deze regels worden nog verder uitgebreid en zijn nog niet definitief. We betrekken je graag in de discussie via onze Discord.

Terminologie

 1. Blaster Alle speelgoedwapens waarmee NERF darts of Rival rounds afgevuurd kunnen worden.
 2. Dart Een pijltje van foam met een plastic kopje.
 3. Rival Round Een foam balletje.
 4. Lobby Het gebied waarin niet gespeeld wordt en ook niet geschoten mag worden.
 5. Speelveld Het gebied waarin gespeeld wordt.
 6. Testgebied Een optioneel gebied waarin je met blasters mag schieten zonder in een spel te zitten.

Algemene Regels

 1. Deelnemers moeten minimaal 18 zijn om deel te nemen aan Battlefield: Foam evenementen.
 2. De organisatie wijst voor ieder evenement Marshalls en EHBO aan.
  1. Marshalls en EHBO zijn te herkennen aan hun naamplaatjes.
 3. Volg ten alle tijden de instructies van Marshalls en/of EHBO op.
  1. Het niet volgen van de instructies van Marshalls en/of EHBO leidt tot een waarschuwing.
 4. De organisatie zorgt voor een duidelijk onderscheid tussen lobby, speelveld, en eventueel testgebied.
  1. De Lobby: In het Lobby gebied:
   1. Ben je niet verplicht om oogbescherming te dragen.
   2. Mag je je wapen niet schietklaar hebben. Je wapen wel schietklaar hebben of lossen leidt tot een waarschuwing.
   3. Mag je eten en drinken.
  2. Het Speelveld: In het speelveld gebied:
   1. Ben je verplicht om oogbescherming te dragen.
   2. Mag je wapen schietklaar zijn.
   3. Mag je niet eten of drinken.
  3. Testgebied: In het testgebied:
   1. Ben je verplicht om oogbescherming te dragen.
   2. Mag je wapen schietklaar zijn.
   3. Mag je niet eten of drinken.
 5. Battlefield: Foam maakt een onderscheid tussen “normale” evenementen en “Rival” evenementen. Bij normale evenementen wordt enkel gebruik gemaakt van standaard blasters. Bij Rival evenementen wordt enkel gebruik gemaakt van Rival blasters.
 6. Om deel te nemen aan een evenement van Battlefield: Foam dien je je van te voren in te schrijven.
  1. Inschrijven kan tot 24 uur voor het begin van het evenement via de website.
  2. Een inschrijving is pas compleet als de betaling afgerond is.
   1. Na je inschrijving heb je 2 uur om te betalen. Als je niet binnen 2 uur betaald, vervalt je inschrijving.
   2. Betaling kan alleen via iDEAL en MisterCash.
 7. Battlefield: Foam is niet verantwoordelijk voor:
  1. Door jou geleden schade of letsel.
  2. Schade of letsel door jou aan anderen toegebracht.
 8. De gebruikte merk- en/of typenamen zijn eigendom van genoemde merken en worden alléén gebruikt voor verduidelijking. Battlefield: Foam heeft geen enkele affiliatie met genoemde merken.

Waarschuwingen

 1. Battlefield: Foam werkt met een systeem van waarschuwingen.
 2. Waarschuwingen worden toegekend als gevolg van onveilig gedrag of het niet opvolgen van instructies van Marshalls of EHBO.
 3. Een waarschuwing is alleen geldig op het evenement waarop deze gegeven is en telt niet mee voor vervolg evenementen.
 4. Bij een tweede waarschuwing op hetzelfde evenement zal de deelnemer gevraagd worden om het evenement te verlaten.
 5. Op het evenement zelf kan geen bezwaar gemaakt worden tegen waarschuwingen. Bezwaar maken kan wel na het evenement.
  1. Bezwaar maken kan door een e-mail te sturen naar info@battlefieldfoam.com
 6. In extreme gevallen kunnen Marshalls, in overleg met de Organisatie, er voor kiezen om deelnemer direct van het evenement te verwijderen.
 7. Tenzij anders schriftelijk (via e-mail) meegedeeld, betekent verwijdering van een evenement niet uitsluiting van toekomstige Battlefield: Foam evenementen.
  1. Indien er wel overgegaan wordt tot uitsluiting zal de deelnemersprijs van eventueel al betaalde toekomstige evenementen teruggestort worden.

Veiligheid en Uitrusting

 1. Draag ten alle tijden oogbescherming in de gebieden waar dit verplicht is.
  1. Bij normale evenementen voldoet alles wat de ogen beschermt. Dit mag een normale bril, veiligheidsbril of gelaatsmasker zijn.
  2. Bij Rival evenementen is een veiligheidsbril of gelaatsmasker verplicht.
 2. Richt niet bewust op het gelaat.
 3. Geen fysiek contact met andere spelers of hun blasters.
  1. Voor speltypes waarbij ontwapenen van tegenstanders mag staan specifieke instructies hoe dit te doen.
 4. Geen Melee Wapens.
 5. Op Battlefield: Foam mag enkel gebruik worden gemaakt van NERF en NERF-achtige blasters. Blasters die andere soorten munitie zoals water of gelballetjes gebruiken mogen niet gebruikt worden.
 6. Battlefield: Foam kent drie type blasters:
  1. Standaard blasters: Standaard blasters zijn compatible met full-sized NERF Elite Darts. Standaard blasters mogen op alle non-Rival evenementen gebruikt worden.
  2. Rival blasters: Rival blasters maken gebruik van Rival Rounds en zijn alleen toegestaan op Rival evenementen.
  3. Anders: Hieronder vallen alle blasters die niet compatible zijn met full-sized NERF Elite Darts. Voorbeelden hiervan zijn BoomCo blasters en NERF MEGA blasters. Andere blasters worden individueel beoordeeld door de organisatie voor gebruik.
   1. MEGA blasters welke gemodificeerd zijn om full-sized NERF Elite Darts te schieten vallen onder ‘stanaard blasters’.
  4. De organisatie behoudt zich ten alle tijde het recht om blasters zonder opgave van reden af te wijzen.
 7. Gemodificeerde blasters zijn toegestaan, mits:
  1. De modificatie bij de organisatie wordt aangegeven.
  2. De blaster nog steeds full-sized darts schiet.
  3. De organisatie de blaster op je mag leeg schieten vanaf 1 meter afstand.
  4. Het gebruik van een gemodificeerde blaster zonder dit aan de organisatie te melden leidt tot een waarschuwing.
 8. Battlefield: Foam zorgt voor darts en Rival rounds.
  1. Eigen darts en/of Rival rounds mogen niet gebruikt worden. Uitzonderingen op deze regel zijn:
   1. Darts voor blasters van het type Anders, waaronder ook MEGA darts. De organisatie zal je munitie voor het evenement keuren.